Reeds vele jaren verricht Dordrecht Research B.V. bodemonderzoek voor alle gemeenten in het 'Drechtsteden gebied'. Daarnaast heeft Dordrecht Research de afgelopen 20 jaar een groot aantal onderzoeken gedaan voor particulieren en bedrijven door heel Nederland. 

Mede door de uitvoering van honderden bodemonderzoeken, tientallen saneringbegeleidingen en opzet en uitvoering van een 'actie tankslag' voor een vijftal gemeenten, waarbij in totaal ca. 1000 ondergrondse tanks onderzocht zijn, heeft Dordrecht Research naast een uitgebreide kennis van de materie de nodige ervaring op het gebied van relaties met plaatselijke, regionale en provinciale overheden alsmede met regionale milieudiensten. 

Dordrecht Research B.V. kenmerkt zich door:
* Adequaat kennisniveau 
* Redelijk prijspeil door efficiŽnte werkwijze en hoge labkorting 
* Snelle en correcte uitvoering met een vast team medewerkers
* Hoge flexibiliteit * Inspelen op uw milieukundige wensen of vraagstukken 
* Volledige verzorging/begeleiding van oriŽnterend/verkennend onderzoek tot en met opzet, begeleiding en na
  controle van eventuele bodemsanering.

Alle veldwerkers beschikken over het diploma DTA A (ten behoeve van onderzoek naar het voorkomen van asbest)

Bekijkt u op uw gemak onze website en mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Alle werkzaamheden van Dordrecht Research worden verricht op basis van het gedocumenteerde conform NEN-EN-ISO 9001-2000 gecertificeerde kwaliteitsysteem. Daarnaast is Dordrecht Research in het kader van het Bouwstoffenbesluit voor de uitvoering van partijonderzoeken gecertificeerd conform de BRL 1000 voor de protocollen 1001 en 1002 en zijn de certificeringen monsternemingen grond ten behoeve van milieuonderzoek (BRL 2000) en milieukundige begeleiding en beoordeling bodemsanering (BRL 6000) aantoonbaar in voorbereiding. Naast bovengenoemde kwaliteitsborgingen zijn veldwerkmedewerkers van Dordrecht Research gecertificeerd in het herkennen van asbest en begeleiden van asbestsaneringen (DTA) en beschikken al deze medewerkers over een VCA-veiligheidscertificaat.